Mentorystė

PVPA PROFESINĖS MENTORYSTĖS PROGRAMA

„Mentorystė nėra konsultavimas, kurio metu moki už darbo valandas. Šiuo procesu turi mėgautis abi pusės, kitaip tai neveiks. Svarbu, kad abi pusės matytų rezultatą, jog kažkas iš to išeina. Mentorius yra mokytojas, kuris turi natūralų norą – kad jo mokinys taptų geresniu už mokytoją. Gera mentorystė yra užkrečiama. Jeigu turėjai gerą mentorių, pats tikrai pabandysi tokiu tapti tiems, kuriems to reikia labiausiai“ (Aurimas Bakas, DocLogix valdybos pirmininkas, WoraPay įkūrėjas).
PVPA profesinės mentorystės programoje, prasidėjusioje 2014 m., jau dalyvavo  beveik 90 ugdytinių.
2020 m.  pradedame jau 7-ąjį mentorystės sezoną. Kasmet tobuliname programą, atsižvelgdami į ankstesnių metų patirtį.

KAS YRA PROFESINĖ MENTORYSTĖ?

Tai tarp vienos profesinės srities darbuotojų vykstantis neatlygintinas ilgalaikis bendradarbiavimas, paremtas iš anksto numatytu planu, tenkinančiu konkrečius specialisto augimo poreikius bei padedančiu pilnai atskleisti turimą potencialą.

Mentorius yra įgudęs, patyręs ir gerbiamas personalistas, kuris gali padėti mažiau patyrusiam, nesitikėdamas iš jo finansinės naudos. Mentorius gali turėti įvairius vaidmenis: Mokytojas, vadovas/gidas, patarėjas/konsultantas, koučeris, pavyzdys, partneris/draugas.

Ugdytinis – mažiau patyręs personalistas, kuris pasiryžęs tobulėti ir kaip asmenybė, ir kaip savo srities žinovas.

PROGRAMOS TIKSLAS
Padėti siekiantiems tobulėti personalistams, skleisti gerąją personalo valdymo patirtį, stiprinti personalistų bendradarbiavimą ir profesinę savanorystę, didinti personalo valdymo svarbą ir indėlį įmonės veikloje.
PROGRAMOS EIGA

PVPA surinkusi ugdytinių anketas organizuoja motyvacijos ir poreikių išgryninimą pokalbio telefonu metu. Planuojama grupė – iki 20 ugdytinių. Atrinktiems ugdytiniams pagal poreikius parenkami kompetentingi mentoriai.

Programa trunka nuo 2020 m. spalio iki 2021 m. birželio mėn.

Šiuo laikotarpiu numatomi:

 • keletas grupinių pasidalijimo patirtimi aktualiomis temomis susitikimų, kuriuos kuruoja skirtingi mentoriai (temas nuspręs patys ugdytiniai pirmojo susitikimo metu);
 • individualūs susitikimai su parinktu mentoriumi bent 1 kartą per mėnesį.

Programos pabaigoje kviesime pristatyti savo pažangą/įgyvendintus projektus, aptarsime programos privalumus bei galimus patobulinimus.

Ugdytinių anketų pateikimo paskutinė diena 2020.09.21
Mentorių anketų pateikimo paskutinė data 2020.09.25
Pirmojo susitikimo data 2020.10.22  14 val.
Programos struktūra Planuojami maždaug 5 grupiniai susitikimai ir 9 individualūs susitikimai su mentoriais
Planuojamas grupinių susitikimų laikas 13-16.30 val.
Grįžtamojo ryšio surinkimas, programos vertinimas 2020.06

Bendri susitikimai planuojami Vilniuje, PVPA patalpose Galvydžio g. 5. , mentorių/ugdytinių įmonių patalpose arba virtualiai (priklausomai nuo situacijos).

MENTORIAI

Fasilitatoriai:

Jolanta Diskaitė
Inga Rinkevičienė, AB Lietuvos paštas Organizacijos vystymo departamento vadovė
Edita Znutienė, Cognizant Technology Solutions personalo direktorė

Mentoriai bus kviečiami ir parenkami, išsiaiškinus ugdytinių poreikius.

Sąrašas pildomas:

Ramūnas Bagdonas
Raminta Kovalevskytė 
Danguolė Armanavičiūtė
Inga Riznikaitė
Miglė Petkauskienė

Jeigu turite kuo ir norite dalintis su mažiau patyrusiais kolegomis – jūs galite tapti šios programos mentoriumi!

MENTORYSTĖS NAUDA

Mentoriui ir ugdytiniui

• Profesinės kompetencijos ir bendravimo įgūdžių tobulinimas
• Akiračio ir požiūrio plėtojimas
• Pasitikėjimo savimi stiprinimas
• Naujų galimų problemos sprendimo būdų paieška
• Novatoriškų galimybių ir resursų identifikavimas
• Grįžtamojo ryšio gavimas
• Savo gebėjimų realizavimas/vystymas
• Pasiruošimas sekantiems karjeros žingsniams
Organizacijai
• Tobulėja profesinė ir asmeninė personalistų  kompetencija,
• Didėja darbuotojų įsitraukimas ir įsipareigojimas organizacijai,
• Efektyvi darbuotojų  tobulėjimo ir skatinimo priemonė
• Nėra papildomų kaštų
• Vadovavimo/ugdymo patirties turėjimas
• Rinkos žinojimas
• Konfidencialumas
NORITE TAPTI MENTORIUMI?
 • Bent 5 m. dirbate personalo vadovu, personalo verslo partneriu, personalo ekspertu ir turite profesinės patirties, kuria norite ir galite dalintis su mažiau patyrusiais kolegomis;
 • Galite įsipareigoti dalyvauti bent 1 bendrame susitikime ir bent 1 kartą per mėnesį programos metu susitikti su ugdytiniu individualiai;
 • Jums nėra svetimas bendravimas ir bendradarbiavimas (klausymas, komunikacija, žingeidumas, atvirumas ir nuoširdumas);
 • Gebate teikti ir priimti grįžtamąjį ryšį;
 • Narystė PVPA nėra privaloma.

Lauksime Jūsų  užpildytos dalyvio anketos  su žyma „2020 m. mentorystė – mentorius“  iki 2020 m. rugsėjo 25 d. el. paštu renata@pvpa.lt.

Mentorystės programos dalyvio (Mentoriaus) anketa>>

Turite klausimų? Kreipkitės į projektų vadovę Renatą Starkienę tel. 8 652 50517, el.paštu renata@pvpa.lt .

NORITE TAPTI UGDYTINIU??
 • Siekiate įgyti profesinės patirties
 • Galite įvardinti, kokią įmonės personalo valdymo problemą/klausimą norėsite spręsti
 • Galite įsipareigoti dalyvauti visoje programoje
 • Jums nėra svetimas bendravimas ir bendradarbiavimas (klausymas, komunikacija, žingeidumas, atvirumas ir nuoširdumas)
 • Gebate teikti ir priimti grįžtamąjį ryšį

Programa skirta

 • tik PVPA nariams;
 • dirbantiems įmonėje personalo specialistams (vadovams).

Lauksime  užpildytos dalyvio anketos su žyma „2020 m. mentorystė – ugdytinis“ iki 2020 m. rugsėjo 21 d. el. paštu renata@pvpa.lt. Motyvacijos ir poreikių pasitikslinimui susisieksime su kandidatais telefonu. Dalyvavimas programoje nemokamas.

Mentorystės programos dalyvio (Ugdytinio) anketa>>

Turite klausimų? Kreipkitės į projektų vadovę Renatą Starkienę tel. 8 652 50517, el.paštu renata@pvpa.lt .

Narystė

Renginiai

PVPA – EAPM narė

Noriu gauti naujienlaiškį