Veikla

Asociacija savo veiklos tikslus ir uždavinius įgyvendina savarankiškai pasirinkdama įvairias  veiklos formas ir metodus: rengia ir vykdo šalies bei tarptautinius švietimo projektus ar paveda juos vykdyti savo nariams, organizuoja  konferencijas, seminarus, forumus, stažuotes, konkursus ir kitus renginius, inicijuoja ir skatina švietimo ir tiriamąją veiklą, leidybą, gerosios personalo valdymo patirties sklaidą bei vykdo savo veiklą kitomis formomis ir metodais.

Mentorystė

PVPA jau kuris laikas puoselėjo mintį, kaip labiau patyrę personalistai galėtų padėti tobulėti mažesnę patirtį turintiems kolegoms. Pagaliau ši iniciatyva startuoja kaip PVPA profesinės mentorystės programa.„Mentorystė nėra konsultavimas, kurio metu moki už darbo valandas. Šiuo procesu turi mėgautis abi pusės, kitaip tai neveiks. Svarbu, kad abi pusės matytų rezultatą, jog kažkas iš to išeina. Mentorius yra mokytojas, kuris turi natūralų norą – kad jo mokinys taptų geresniu už mokytoją. Gera mentorystė yra užkrečiama. Jeigu turėjai gerą mentorių, pats tikrai pabandysi tokiu tapti tiems, kuriems to reikia labiausiai“ (Aurimas Bakas, Technologijų ir Inovacijų centro nepriklausomas valdybos pirmininkas).

Renginiai

Asociacija savo veiklos tikslus ir uždavinius įgyvendina savarankiškai pasirinkdama įvairias  veiklos formas ir metodus: rengia ir vykdo šalies bei tarptautinius švietimo projektus ar paveda juos vykdyti savo nariams, organizuoja  konferencijas, seminarus, forumus, stažuotes, konkursus ir kitus renginius, inicijuoja ir skatina švietimo ir tiriamąją veiklą, leidybą, gerosios personalo valdymo patirties sklaidą bei vykdo savo veiklą kitomis formomis ir metodais.

Konkursai

Asociacija savo veiklos tikslus ir uždavinius įgyvendina savarankiškai pasirinkdama įvairias  veiklos formas ir metodus: rengia ir vykdo šalies bei tarptautinius švietimo projektus ar paveda juos vykdyti savo nariams, organizuoja  konferencijas, seminarus, forumus, stažuotes, konkursus ir kitus renginius, inicijuoja ir skatina švietimo ir tiriamąją veiklą, leidybą, gerosios personalo valdymo patirties sklaidą bei vykdo savo veiklą kitomis formomis ir metodais.

Leidiniai

Asociacija savo veiklos tikslus ir uždavinius įgyvendina savarankiškai pasirinkdama įvairias  veiklos formas ir metodus: rengia ir vykdo šalies bei tarptautinius švietimo projektus ar paveda juos vykdyti savo nariams, organizuoja  konferencijas, seminarus, forumus, stažuotes, konkursus ir kitus renginius, inicijuoja ir skatina švietimo ir tiriamąją veiklą, leidybą, gerosios personalo valdymo patirties sklaidą bei vykdo savo veiklą kitomis formomis ir metodais.

Tyrimai

Asociacija savo veiklos tikslus ir uždavinius įgyvendina savarankiškai pasirinkdama įvairias  veiklos formas ir metodus: rengia ir vykdo šalies bei tarptautinius švietimo projektus ar paveda juos vykdyti savo nariams, organizuoja  konferencijas, seminarus, forumus, stažuotes, konkursus ir kitus renginius, inicijuoja ir skatina švietimo ir tiriamąją veiklą, leidybą, gerosios personalo valdymo patirties sklaidą bei vykdo savo veiklą kitomis formomis ir metodais.

Darbo grupės

Darbo grupių paskirtis – rengti tyrimus, išvadas, dokumentus, mokymo programas bei siūlyti sprendimus PVPA nariams, organizacijoms ir visuomenei aktualiais klausimais, įgyvendinant PVPA misiją ir tikslus ir /arba sudaryti galimybes darbo grupių vadovams ir nariams dalintis patirtimi, mokytis ir tobulėti.

Narystė

Artimiausi renginiai 2023

PVPA – EAPM narė

Noriu gauti naujienlaiškį