UAB „Baltimax” projektas „Sociokratinė vadyba įmonėje „Baltimax“

Baltimax LOGO_mazUAB „Baltimax“ yra IT sprendimų platintoja, kuri pristato pažangius ir patikimus programinius sprendimus verslo klientams ir namų vartotojams. Pradėjusi savo veiklą 2015 m. įmonė iškart įdiegė sociokratinę vadybą. Jos esmė: darbuotojai lygiomis teisėmis dalyvauja įmonės valdyme, susiburdami į organizacinius ratus, jie priima sprendimus, kurie pristatomi kituose įmonės ratuose. Hierarchija tampa nebe laiptų, o plokščia darbuotojų grupių arba ratų sistema.

Šiuo metu „Baltimax“ veikia du organizaciniai ratai: Pardavimų ir Palaikymo. Abiejų ratų atstovai dalyvauja Generaliniame rate, kuriame nustatomos organizacijos veiklos politikos iškeltiems tikslams pasiekti. Aukščiausias organizacijos organas – valdyba, arba kitaip TOP ratas, kuriame dalyvauja išorės valdybos nariai, vadovas ir darbuotojų atstovas. Šis ratas nustato organizacijos veiklos tikslus ir prižiūri jų įgyvendinimą. Svarbią rolę įmonėje atlieka neformali Vidinės kultūros grupė, kuriai yra suteiktas mandatas kurti organizacijos tradicijas, organizuoti įvairias laisvalaikio veiklas ir rūpinti darbuotojų gerove.

Sociokratija iš esmės orientuojasi į tikslų įgyvendinimą ir skatina visus darbuotojus priimti atsakomybę už darbus. Kiekvienas darbuotojas įmonėje vykdo jam priskirtą vaidmenį ir užduotis, kurios prisideda prie „Baltimax“ strateginio plano įgyvendinimo. Aiškios atsakomybių ribos ir konkrečių rodiklių matavimas padeda darbuotojams labiau susitelkti ties savo užduočių vykdymu ir siekti bendrų įmonės tikslų.

Sociokratija leidžia „Baltimax“ vykdyti efektyvią veiklą ir vystytis norima linkme nuo pat pirmos veiklos dienos. Šios valdymo formos teigiamą įtaką įrodo itin pozityvius rezultatus parodęs vasario mėnesį atliktas „Baltimax“ darbuotojų įgalinimo ir įsitraukimo tyrimas.

Narystė

Artimiausi renginiai 2023

PVPA – EAPM narė

Noriu gauti naujienlaiškį