PVPA 2019 m. metinė finansinė atskaitomybė PVPA nariams

DOKUMENTAI SUSIPAŽINIMUI

Kviečiame narius susipažinti su Personalo valdymo profesionalų asociacijos 2019 metų finansinėmis ataskaitomis ir nepriklausomo auditoriaus išvada:

2019 metų finansinės ataskaitos ir nepriklausomo auditoriaus išvada>>

DOKUMENTAI ATSISPAUSDINIMUI

  • Juridiniams asmenims

Bendrasis balsavimo biuletenis juridiniam asmeniui>>
Bendrasis balsavimo biuletenis juridiniam asmeniui (WORD)>>
Rekomenduojama įgaliojimo forma juridiniam asmeniui>>

  • Fiziniams asmenims

Bendrasis balsavimo biuletenis fiziniam asmeniui>>
Bendrasis balsavimo biuletenis fiziniam asmeniui (WORD)>>
Rekomenduojama įgaliojimo forma fiziniam asmeniui>> 

BALSAVIMO TVARKA

Užpildytą Biuletenį Narys arba Įgaliotas asmuo privalo pateikti Personalo valdymo profesionalų asociacijai:

a)  kopiją išsiunčiant iki 2020 m. birželio 26 d. 15 val. elektroniniu paštu adresu: info@pvpa.lt .
b) originalą nedelsiant išsiunčiant registruotu paštu adresu: Personalo valdymo profesionalų asociacija, J. Galvydžio g. 5, LT-08236 Vilnius.

Kartu su užpildytu Biuleteniu Įgaliotas asmuo privalo pateikti Personalo valdymo profesionalų asociacijai įstatymų nustatytos formos įgaliojimą ar kitą dokumentą, patvirtinantį teisę balsuoti konferencijoje (turi būti pateikiami dokumentų originalai arba notaro patvirtinti nuorašai).

Narystė

Artimiausi renginiai 2023

PVPA – EAPM narė

Noriu gauti naujienlaiškį