Metinė PVPA konferencija 2023: PAKARTOTINIS BALSAVIMAS

Pagal asociacijos įstatus konferencija yra aukščiausias asociacijos valdymo organas. Konferencija turi visas asociacijos visuotinio narių susirinkimo teises. Konferencijos kompetencija yra rinkti asociacijos valdybos narius,  tvirtinti asociacijos metinę finansinę atskaitomybę, asociacijos veiklos ataskaitas, balansus ir kt. (asociacijos įstatai).

Kviečiame dalyvauti pakartotiniame balsavime. Tam reikia:

  1. Susipažinti su finansinėmis PVPA ataskaitomis, audito išvada ir siūlomais asociacijos nario mokesčio pakeitimais.
  2. Tinkamai užpildyti balsavimo biuletenį.
  3. Pasirašyti pilnai užpildytą biuletenį kvalifikuotu el.parašu arba pasirašyti ir nuskenuoti.
  4. Balsavimo biuletenį atsiųsti el. paštu ausra@pvpa.lt iki 2023 m. birželio 15 d.

Kadangi užpildyti balsavimo biuleteniai bus teikiami valstybės įmonei Registrų centras, LABAI SVARBU pilnai ir tinkamai užpildyti visus lapus bei pridėti įgaliojimą (jei pasirašo ne įmonės vadovas).

JURIDINIAMS ASMENIMS: Balsuoti gali įmonės (organizacijos) vadovas arba jo įgaliotas asmuo. Jei balsuoja įgaliotas asmuo, kartu su biuleteniu būtina pateikti tinkamos formos įgaliojimą (prisegame).

Būsime nuoširdžiai dėkingi, jei užpildytą balsavimo biuletenį atsiųsite kuo greičiau, nelaukdami nurodyto termino.

DOKUMENTAI SUSIPAŽINIMUI:

DOKUMENTAI UŽPILDYMUI:

Juridiniams nariams:

Fiziniams nariams:

Narystė

Artimiausi renginiai 2023

PVPA – EAPM narė

Noriu gauti naujienlaiškį