Metinė PVPA konferencija 2021: BALSAVIMAS

Pagal asociacijos įstatus konferencija yra aukščiausias asociacijos valdymo organas. Konferencija turi visas asociacijos visuotinio narių susirinkimo teises. Konferencijos kompetencija yra rinkti asociacijos valdybos narius,  tvirtinti asociacijos metinę finansinę atskaitomybę, asociacijos veiklos ataskaitas, balansus ir kt. (asociacijos įstatai).

Kviečiame balsuoti jau dabar! Tam reikia:

  1. Susipažinti su finansinėmis PVPA ataskaitomis, audito išvada ir kandidatų į PVPA valdybos narius prisistatymais.
  2. Tinkamai užpildyti prisegamą balsavimo biuletenį.
  3. Pasirašyti pilnai užpildytą biuletenį kvalifikuotu el.parašu arba pasirašyti ir nuskenuoti.
  4. Balsavimo biuletenį atsiųsti el. paštu info@pvpa.lt iki 2021 m. gegužės 26 d.

Kadangi užpildyti balsavimo biuleteniai bus teikiami valstybės įmonei Registrų centras, LABAI SVARBU pilnai ir tinkamai užpildyti visus lapus bei pridėti įgaliojimą (jei pasirašo ne įmonės vadovas).

JURIDINIAMS ASMENIMS: Balsuoti gali įmonės (organizacijos) vadovas arba įgaliotas asmuo. Jei balsuoja įgaliotas asmuo, kartu su biuleteniu būtina pateikti tinkamos formos įgaliojimą (prisegame).

Būsime nuoširdžiai dėkingi, jei užpildytą balsavimo biuletenį atsiųsite kuo greičiau, nelaukdami nurodyto termino.

DOKUMENTAI SUSIPAŽINIMUI:

DOKUMENTAI UŽPILDYMUI:

Juridiniams nariams:

Fiziniams nariams:

Narystė

Renginiai

PVPA – EAPM narė

Noriu gauti naujienlaiškį