Kviečiame registruotis tyrimui „Įmonių ir organizacijų mokymų planai bei prioritetai 2022 m.“

Personalo valdymo profesionalų asociacija kartu su partneriais „E. mokymų sprendimai“ 2022 m. pradžioje atliks tyrimą „Įmonių ir organizacijų mokymo planai bei prioritetai 2022 m.“

Siekiant užtikrinti tyrimo patikimumą, tyrimas bus atliekamas dviem etapais:

Pirmas etapas – tyrimo dalyvių registracija. Tai laikas, kada visos norinčios dalyvauti tyrime įmonės ar organizacijos pateikia savo kontaktinius duomenis. Tyrimo dalyvius kviečiame pateikti savo kontaktinius duomenis šioje anketoje>> iki sausio 19 d.  Iš 1 organizacijos laukiame 1 užpildytos anketos. Ši informacija bus naudojama unikalios tyrimo nuorodos sukūrimui ir tolimesnės informacijos apie tyrimą siuntimui.

Antras etapas – tyrimo duomenų pildymas. Užsiregistravę dalyviai 2022 m. sausio viduryje gaus unikalią kiekvienai organizacijai klausimyno nuorodą. Tyrimo duomenų pateikimas vyks sausio 19 – vasario 2 dienomis. Klausimyne reikės pateikti savo atstovaujamos įmonės/organizacijos duomenis.

Tyrimo etapai Kas Kada Kur
1 etapas Tyrimo dalyvių registracija Gruodžio 13 d. – sausio 19 d. nuoroda į anketą>>
2 etapas Tyrimo duomenų pateikimas Sausio 19 d. – vasario 2 d. Nuoroda bus atsiųsta užsiregistravusiems dalyviams sausio viduryje.

Daugiau informacijos rasite žemiau pateiktuose Dažnai užduodamuose klausimuose.

Dažnai užduodami klausimai
 1. Kokie yra tyrimo tikslai?

Tyrimu siekiama užfiksuoti 2022 metų mokymų biudžetavimo praktikas ir pagrindinius rodiklius bei įvertinti mokymų funkcijos strategiškumą, jai keliamus uždavinius bei mokymų funkcijos prioritetines sritis 2022 metams.

 1. Kas yra tyrimo dalyviai? Kas gali dalyvauti tyrime?

Tyrime gali dalyvauti visos Lietuvoje registruotos ir veiklą vykdančios įmonės ar organizacijos, išreiškusios norą dalyvauti. Viena įmonė/organizacija gali pateikti tik vieną atsakymą. Grupės įmonės taip pat pateiks vieną atsakymą vienai grupės įmonei.

 1. Kas gali pildyti tyrimo klausimyną?

Tyrimo klausimyną gali pildyti vienas įmonės atstovas. Konkrečios pozicijos nėra, tačiau iš praktikos į pateiktus klausimus geriausiai atsakymus turėtų žinoti arba personalo vadovas, arba už mokymus atsakingas personalo specialistas.

 1. Kaip galiu dalyvauti tyrime?

Tyrime gali dalyvauti visos Lietuvos įmonės ar organizacijos, kurios išreiškė norą. Norėdami užsiregistruoti, kaip tyrimo dalyvis, paspauskite šią nuorodą ir atsidariusiame lange suveskite savo ir savo atstovaujamos įmonės duomenis.

 1. Kas atlieka tyrimą?

Tyrimą atlieka Personalo valdymo profesionalų asociacija (PVPA) kartu su partneriais „E. mokymų sprendimai“. „E. mokymų sprendimai“ prie šio tyrimo įgyvendinimo prisideda pro bono (visuomeniniu, neatlygintinu) pagrindu.

 1. Kiek laiko bus skirta klausimyno užpildymui?

Tyrimo anketai pildyti yra numatytos 2 savaitės.

 1. Kada galima tikėtis sužinoti tyrimo rezultatus?

Tyrimo rezultatai bus paskelbti vasario antrą savaitę.

 1. Kas galės sužinoti tyrimo rezultatus ir kaip?

Tyrimo rezultatai  bus išsiųsti visiems savo atsakymus pateikusiems dalyviams. Jais taip pat bus dalinamasi renginyje 2022 m. kovo 3 d., pvpa.lt be socialiniuose tinkluose.

 1. Kam bus naudojami tyrimo rezultatai?

Tyrimas yra atliekamas visuomeniniais pagrindais, tad jo rezultatai yra skirti personalo bendruomenei. Jais siekiama dalintis gerosiomis praktikomis bei didinti personalo valdymo praktikų žinomumą, skaidrumą Lietuvoje.

 1. Kaip žinoti, kad tyrimo rezultatai yra patikimi?

Tyrime dalyvaujančios įmonės yra registruojamos, tad yra žinomos tyrimo organizatoriams. Kiekvienai įmonei yra sukuriama unikali tyrimo nuoroda, kurioje prašome tyrimo dalyves pateikti informaciją apie vieną įmonę ar organizaciją (įmonių grupės yra kviečiamos dalyvauti atskiromis įmonėmis).

 1. Ar galime būti tikri dėl duomenų konfidencialumo?

Tyrime dalyvaujančių įmonių duomenų konfidencialumas yra pats svarbiausias prioritetas. Tyrimo dalyvių pateikti individualūs duomenys nebus viešinami ar kažkaip kitaip prieinami trečiosioms šalims. Duomenys bus prieinami tik tyrimo organizatoriams tyrimo duomenų kokybės užtikrinimo tikslais.

 1. Kokie klausimai yra naudojami tyrime?

Tyrimą sudaro 14 klausimų, kurie padengia tokias sritis:

 • mokymų biudžetavimo praktikos ir rodikliai,
 • mokymų prioritetai 2022 metams,
 • mokymų funkcijos strategiškumas,
 • mokymų IT įrankiai.

Norintys gali iš anksto susipažinti su tyrimo klausimynu>> .

 1. Kiek užtruksiu pildydamas tyrimo klausimyną?

Tyrimo pildymo laikas priklausys nuo to, kiek jums yra žinoma jūsų įmonės informacija. Turint tyrimo metu klausiamą informaciją, klausimyno pildymas turėtų užtrukti iki 10 minučių.

 1. Kaip galėčiau pasiruošti tyrimui?

Tyrimo metu, siekiant pateikti duomenų pjūvius, bus klausiama apie įmonės sektorių ir darbuotojų skaičiaus intervalą. Taip pat bus klausiama apie metinį mokymų biudžetą 2022 metais: kaip jis keitėsi lyginant su 2021 metais bei kokia yra vienam darbuotojui tenkanti biudžeto suma. Pastarasis rodiklis turėtų būti apskaičiuotas tokiu būdu:

Metinis mokymų biudžetas 2022 m. vienam darbuotojui = 2022 m. mokymų biudžetas* / 2022 m. planuojamas etatų skaičius.

*- į mokymų biudžetą įtraukiant visas išlaidas, kurios yra dengiamos iš mokymų biudžeto pagal įmonės politiką.

Norint atlikti tyrimą greičiau, rekomenduojame šią informaciją pasiruošti iš anksto. Taip pat kylant klausimų dėl metodologijos kreiptis į Agnę Ignotienę el. paštu agne@emokymusprendimai.lt arba telefonu 8 698 36961.

 1. Ar tyrime yra matuojami kokie nors rodikliai?

Tyrime bus renkama informacija  apie metinį mokymų biudžetą 2022 metais vienam darbuotojui, kuris turėtų būti apskaičiuotas tokiu būdu:

Metinis mokymų biudžetas 2022 m. vienam darbuotojui = 2022 m. mokymų biudžetas* / 2022 m. planuojamas etatų skaičius.

*- į mokymų biudžetą įtraukiant visas išlaidas, kurios yra dengiamos iš mokymų biudžeto pagal įmonės politiką.

Norėdami atlikti tyrimą greičiau, rekomenduojame šią informaciją pasiruošti iš anksto.

   16. Kontaktai, iškilus neaiškumams:

Kylant klausimų dėl metodologijos kreipkitės į Agnę Ignotienę el. paštu agne@emokymusprendimai.lt arba telefonu 8 698 36961.

Organizaciniais tyrimo klausimais kreipkitės į Renatą Starkienę el. paštu renata@pvpa.lt arba telefonu 8 652 50517.

Pažymėti: , , , ,

Narystė

Renginiai

PVPA – EAPM narė

Noriu gauti naujienlaiškį